Деталировка UNIC TOOLS (ALL MODELS)

TOOLS (ALL MODELS)

Номер на схеме
Артикул
Наименование
Кол.
Примечания
1-7
0138 84000
Tools
1set
 
1
7609 90132
Bag-tool
1
300×300
2
7600 00321
Screw-driver(-)
1
6×100
3
7600 00407
Screw-driver(+)
1
6×100
4
7600 00325
Wrench-hexagon key
1
5
5
7600 00405
Wrench-hexagon key
1
6
6
7600 00324
Wrench-hexagon key
1
8
7
7600 00323
Wrench-hexagon key
1
10