Деталировка UNIC NAME PLATE (URV370-GO series STD type)

NAME PLATE (URV370-GO series STD type)

Номер на схеме
Артикул
Наименование
Кол.
Примечания
1~20
09J2 83000
Equipment(Export A)
1set
 
1~20
09J2 39000
Equipment(Russia A)
1set
 
A1
095G 83010
Plate-model
1
 
A1
09J2 39010
Plate-model(Export)
1
 
A2
7600 01011
Rivet
4
NO.2×4.8
A3
12
A4
2
 
A5
2
 
A6
2
 
A7
2
 
A8
2
 
A9
2
 
A010
2
 
A11
30V7 83020
Plate-model(Export)
1
 
A12
-
 
 
 
A13
-
 
 
 
A14
-
 
 
 
A15
-
 
 
 
A16
-
 
 
 
A17
-
 
 
 
A18
-
 
 
 
A19
-
 
 
 
A20
-
 
 
 
1~44
099P 86000
Equipment(Export C)
1set
 
1~44
099P 81000
Equipment(Russia C)
1set
 
1~44
09J2 86000
Equipment(Export C)
1set
 
1~44
09J2 81000
Equipment Russia C)
1set
 
C1
08AB 83010
Наклейка/Sticker(Molybdenum grease)
1
English
C1
1
Russian
C2
08US 81020
Наклейка/Sticker(Hydraulic fl uid)
1
English
C2
1
Russian
C3
0885 83040
Наклейка/Sticker(Caution)
1
English
C3
1
Russian
C4
0891 81070
Наклейка/Sticker(Filter)
1
English
C4
1
Russian
C5
7
6 → 7
C6
08US 81080
Наклейка/Sticker(Emergency)
1
English
C6
1
Russian
C7
-
 
 
 
C8
-
 
 
 
C9
091U 86040
Наклейка/Sticker(Outrigger)
2
English
C9
2
Russian
C10
2
 
C11
090G 86010
Наклейка/Sticker(Caution)
1
English
C11
1
Russian
C12
090G 86020
Наклейка/Sticker(Overwinding Alarm)
1
English
C12
1
Russian
C13
-
 
 
 
C14
-
 
 
 
C15
0943 83090
Наклейка/Sticker(High temperature caution)
1
English
C15
1
Russian
C16
-
 
 
 
C17
-
 
 
 
C18
-
 
 
 
C19
7600 01011
Rivet
4
NO.2×4.8
C20
095G 35010
Plate-hook
1
 
C21
-
 
 
 
C22
-
 
 
 
C23
-
 
 
 
C24
-
 
 
 
C25
-
 
 
 
C26
-
 
 
 
C27
091T 86010
Наклейка/Sticker(Weight indicator,R)
1
English
C27
1
Russian
C28
091T 86020
Наклейка/Sticker(Weight indicator,L)
1
English
C28
1
Russian
C29
091U 86010
Наклейка/Sticker(Weight indicator,R)
1
English
C29
1
Russian
C30
091U 86020
Наклейка/Sticker(Weight indicator,L)
1
English
C30
1
Russian
C31
-
 
 
 
C32
-
 
 
 
C33
-
 
 
 
C34
-
 
 
 
C35
-
 
 
 
C36
091T 86030
Наклейка/Sticker(Chart-load)
2
English
C36
099P 81010
Наклейка/Sticker(Chart-load)
2
Russian
C36
2
Russian
C37
091U 86030
Наклейка/Sticker(Chart-load)
2
English
C37
09J2 81040
Наклейка/Sticker(Chart-load)
2
Russian
C37
2
Russian
C38
-
 
 
 
C39
-
 
 
 
C40
-
 
 
 
C41
2
 
C42
090B 81190
Наклейка/Sticker(V370)
2
 
C43
2
 
C44
090B 81250
Name plate
2