Деталировка UNIC NAME PLATE (URV370-GO series K type)

NAME PLATE (URV370-GO series K type)

Номер на схеме
Артикул
Наименование
Кол.
Примечания
1-21
30MM 83000
Equipment(Russia A)
1set
 
A1
09J2 39010
Plate-model(Export)
1
 
A2
7600 01011
Rivet
4
NO.2×4.8
A3
12
 
A4
2
 
A5
2
 
A6
2
 
A7
2
 
A8
2
 
A9
2
 
A10
2
 
A11
30V7 83020
Plate-model(Export)
1
 
A12
-
 
 
 
A13
-
 
 
 
A14
-
 
 
 
A15
-
 
 
 
A16
-
 
 
 
A17
-
 
 
 
A18
-
 
 
 
A19
-
 
 
 
A20
-
 
 
 
A21
08J0 81231
Sticker(Hook retract)
2
 
1~60
30ML 81000
Equipment(Russia C)
1set
 
1~60
30MM 81000
Equipment(Russia C)
1set
 
C1
1
Russian
C2
1
Russian
C3
1
Russian
C4
1
Russian
C5
7
 
C6
1
Russian
C7
-
 
 
 
C8
-
 
 
 
C9
2
Russian
C10
2
 
C11
1
Russian
C12
1
Russian
C13
-
 
 
 
C14
-
 
 
 
C15
1
Russian
C16
-
 
 
 
C17
-
 
 
 
C18
-
 
 
 
C19
7600 01011
Rivet
4
NO.2×4.8
C20
095G 35010
Plate-hook
1
 
C21
 
 
 
 
C22
 
 
 
 
C23
 
 
 
 
C24
 
 
 
 
C25
-
 
 
 
C26
-
 
 
 
С27
1
Russian
С28
1
Russian
С29
1
Russian
С30
1
Russian
С31
-
 
 
 
С32
-
 
 
 
С33
-
 
 
 
С34
-
 
 
 
С35
-
 
 
 
С36
2
Russian
С37
2
Russian
С38
-
 
 
 
С39
-
 
 
 
С40
-
 
 
 
С41
2
 
С42
090B 81190
Наклейка/Sticker(V370)
2
 
С43
2
 
С44
090B 81250
Name plate
2
 
С45
-
 
 
 
С46
-
 
 
 
С47
-
 
 
 
С48
-
 
 
 
С49
-
 
 
 
С50
-
 
 
 
С51
-
 
 
 
С52
-
 
 
 
С53
-
 
 
 
С54
-
 
 
 
С55
-
 
 
 
С56
-
 
 
 
С57
-
 
 
 
С58
-
 
 
 
С59
-
 
 
 
С60
-