Деталировка UNIC COLUMN ASS'Y (ALL MODELS)

COLUMN ASS'Y (ALL MODELS)

Номер на схеме
Артикул
Наименование
Кол.
Примечания
1-23
09J2 51000
Column Ass'y
1set
Incl.C1~C3
1
1
 
2
-
 
1
 
3
1
 
4
090B 51030
Pin(10)
1
 
5
090B 51042
Cover(1)
1
 
6
090B 51111
Cover(2)
1
 
7
090B 51120
Cover
1
 
8
-
 
1
 
9
090B 51071
Stopper
1
 
10
-
 
1
 
11
090B 51080
Roller
1
 
12
7243 34000
Nipple-grease
1
 
13
7260 60002
Bearing
2
 
14
11
 
15
7119 12D30
Bolt
1
 
16
7141 12020
Bolt & Washer
2
 
17
7141 10016
Bolt & Washer
4
 
18
7142 05014
Bolt & Washer
1
 
19
7221 12120
Washer-plain
1
 
20
7222 11120
Washer-spring
1
 
21
7141 10020
Bolt & Washer
2
 
22
7231 06025
Pin-split
1
 
23
7703 10027
Cap-nipple
1
 
С1
090B 51022
Pin(50)
1
 
С2
0143 51040
Plate-end
1
 
С3
7141 10020
Bolt & Washer
2