Деталировка UNIC NAME PLATE (Rotary outrigger type)

NAME PLATE (Rotary outrigger type) 550

Номер на схеме
Артикул
Наименование
Кол.
Примечания
1-17
30G0 83000
Equipment(A)
1set
 
A1
095G 83010
Plate-model
1
 
A1
09J2 39010
Plate-model(Export)
1
 
A2
7600 01011
Rivet
8
NO.2×4.8
A3
8
 
A4
2
 
A5
2
 
A6
2
 
A7
2
 
A8
2
 
A9
2
 
A10
2
 
A14
095G 35010
Plate-hook
1
 
A17
30V7 83020
Plate-model(Export)
1
 
1-60
30G0 86000
Equipment(C)
1set
 
C1
1
 
C2
1
 
C3
1
 
C4
1
 
C5
8
 
C6
1
 
C7
2
 
C10
30G0 81070
Sticker(Overwinding Alarm)
1
 
C10
1
 
C11
1
 
C12
2
 
C13
30G0 86020
Sticker(Outrigger)
2
 
C13
2
 
C15
1
 
C29
1
 
C30
1
 
C37
30G0 81130
Sticker(Chart-load)
2
 
C37
2
 
C41
2
 
C43
2